Færre barn fikk hjelp av barnevernet i 1. halvår 2008 sammenlignet med 1. halvår 2007.

Det er en nedgang i antall barn som får frivillig hjelpetiltak, men en økning i antall barn som er under omsorg.

Antall bekymringsmeldinger som er gjennomgått i 1. halvår 2008 har økt i forhold til tidligere halvårsrapporteringer.

Den samme utviklingen sees også når det gjelder antall avsluttede undersøkelser.

Fylkesmannen ser en positiv utvikling når det gjelder utarbeidelse av planer for barn i tiltak, men påpeker at alle barn skal ha plan for de tiltak som er igangsatt.

Fremdeles mangler 8,7 prosent av barn som er plassert i fosterhjem tilsynsfører. Selv om dette er en bedring i forhold til tidligere rapporteringer, er det grunn til bekymring for at 37 barn i Sør-Trøndelag ikke har tilsynsfører pr. 30.6.2008, mener

Rapporteringstallene fra 1. halvår 2008 viser at 1864 barn får hjelp av barnevernet i Sør-Trøndelag, på samme tid i 2007 fikk 1971 barn hjelp fra barnevernet – dette er en reduksjon på 5,4 prosent..

1402 barn har hjelpetiltak fra barnevernet pr. 30.6.2008, sammenlignet med 30.6.2007 er det en reduksjon på 8 prosent

462 barn var under omsorg av barnevernet pr 30.6.2008, som er en økning på 4 prosent, sammenlignet med 30.6.2007. Av barna som er under omsorg, er 41 barn er plassert i institusjon, 421 er plassert i fosterhjem.

Enkelte kommuner har hatt en stor økning på tiltak (både hjelpetiltak og omsorgstiltak) for barn i barnevernet, mens andre har hatt en nedgang. Av kommunene som har hatt en forholdsvis stor økning i tiltak er: Åfjord, Skaun, Røros, Rissa, Rennebu, Meldal og Hemne. Størst nedgang har det vært i kommunene Ørland, Trondheim, Klæbu, Orkdal og Hitra.