Det ble lyst ut 14 prosent flere stillinger i desember i fjor, sammenlignet med desember 2016. Totalt for 2017 er det en oppgang i antall utlyste stillinger på 9 prosent.

Vekst i begge sektorer

Både offentlig og privat sektor har stor vekst i stillingsutlysningene. I privat sektor økte antall stillinger med 14 prosent, mens offentlig sektor hadde en vekst på 11 prosent. For året totalt ble det publisert 167 600 stillinger i privat sektor, en oppgang på 11 prosent mot 2016, mens antall stillinger i offentlig sektor endte på 35 000, en økning på tre prosent.

Størst vekst innen IT og industri

Bygg- og anleggsbransjen står for flest stillingsutlysninger i desember, og har en stillingsvekst på 12 prosent mot desember 2016. Det har blitt lyst ut 1527 ledige stillinger innen IT, og bransjen står dermed for størst vekst i desember med en økning på 43 prosent flere stillinger enn samme måned i fjor. Innen industri, produksjon og kraft ble det lyst ut 1331 stillinger i desember, en økning på 40 prosent mot fjoråret. Helse og omsorg går noe ned i desember med en nedgang på 7 prosent mot desember 2016.

- Økningen i antall utlyste stillinger innen IT harmonerer godt med digitaliseringen mange bedrifter står overfor, både i offentlig og privat sektor. Vi forventer økt etterspørsel etter teknologer i 2018, sier Fredrik Schjold.

- Optimismen innen industri, kraft og produksjon er også tydelig i stillingsmarkedet, og i hele 2017 har antall stillingsutlysninger ligget over 2016-nivå, fortsetter Schjold.

Opptur for Sør- og Vestlandet

Blant landsdelene har Vestlandet hatt størst vekst i antall ledige stillinger med hele 37 prosent i desember 2017. Sørlandet har en økning på 26 prosent, mens Trønderlag har en vekst på 25 prosent flere utlyste stillinger mot samme måned i fjor. På Østlandet har antall ledige stillinger økt med 7 prosent.

- Sør- og vestlandsfylkene, der mye av oljenæringen er etablert, er styrket. Vi ser at både olje- og industribransjen rekrutterer igjen, og det blir en spennende bransje å følge fremover, sier jobbanalytikeren.

Nord-Norge har en tilbakegang på 5 prosent i desember 2017, men legger bak seg et år med en solid stillingsvekst på 18 prosent sammenlignet med 2016.

- De senere årene har vi også sett en god vekst i Nord-Norge, blant annet på grunn av gode tider i sjømat- og reiselivsnæringen, og gode vekstvilkår i prosessindustrien. Våre beregninger kan tyde på at Nord-Norge får en sterkere vekst enn resten av landet i løpet av 2018, avslutter Fredrik Schjold.

Bransjene som lyste ut flest stillinger på FINN i desember 2017 er:

 • Bygg og anlegg, 2 788 stillinger, en oppgang på 12 % mot desember 2016.

 • IT, 1527 stillinger. En oppgang på 43 % mot desember 2016

 • Helse og omsorg, 1 519 stillinger. En nedgang på 7% mot desember 2016

 • Industri, produksjon og kraft, 1331 stillinger. En oppgang på 40% mot desember 2016

De fem mest etterspurte kompetansene på FINN i desember var (faste stillinger)

 • Ulike stillinger innenfor håndverkerfaget

 • Ulike stillinger innen salg

 • Ulike ingeniørstillinger

 • IT utvikling

 • Sykepleiere

Faste stillingene som mottok flest søknader på FINN

 • Renhold

 • Stillinger innen hotell og overnatting

 • Butikkansatt