Norsk institutt for naturforskning (NINA) er bekymret for de mange nye artene som kommer med planteimport. Denne mauren er en av mange småkryp som får muligheten til å etablere seg i norsk natur.

Hver dag strømmer tusenvis av småkryp over landegrenser som blindpassasjerer via planteimport, skriver NINA i ei pressemelding.

Forskere fra NINA har analysert containerlaster med planter fra utlandet, og har funnet tusenvis av småkryp som er med som blindpassasjerer på plantene og i jorda. De søkte gjennom containere med hageplanter, og avdekket 9000 individer av leddyr (som insekter og edderkoppdyr). I tillegg ble det funnet minst 125 billearter og minst 10 av dem er ikke tidligere registrert i Norge.

- Fremmede arter er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet,  heter det i pressemeldinga.

Redusert import vil redusere mengden fremmede arter, mener forskerne.