Først ble mannen fratatt førerkortet fordi han promillekjørte, og så satte han seg i bilen dagen etter for å handle på Vinmonopolet på Støren. Under kjøreturen hadde han ifølge Sør-Trøndelag tingrett en promille på 1,0.

To ganger

Det var i juni i fjor at mannen to ganger satte seg bak rattet i en varebil selv om han var beruset. Den første gangen gikk bilturen på Oppdal, og da hadde han en promille på 0,58 da prøven ble tatt. Politiet inndro førerkortet, men det forhindret ikke at han dagen etter kjørte fra Rennebu til Støren etter å ha inntatt en del alkohol. Blodprøven viste da 1,14 i promille.

Da saken var oppe i tingretten, erkjente mannen seg skyldig. Han forklarte i retten at han inntok store mengder alkohol før kjøreturen til Vinmonopolet på Støren. Retten mener at mannen har vist liten respekt for veitrafikkloven og at han utsatte andre veifarende for fare.

Betinget fengsel

Tingretten har dømt mannen i 50-årene til 35 dagers betinget fengsel. Videre er mannen dømt til å betale ei bot på 10.000 kroner og 1500 kroner i saksomkostninger. Han mister også førerretten i 23 måneder og må avlegge full førerprøve om han vil kjøre bil igjen.