Forslaget til ny motorferdselslov får rødt lys hos melhuspolitikerne.

- Mer makt må overføres fra Fylkesmannen til lokaldemokratiet. Leiekjøring kun av varer til alle hytter i Melhus kommune er en uoverkommelig oppgave da vi har en spredt hyttebygging, mener flertallet i komite for teknikk og miljø.

De krever at isfiskeløyper opprettholdes, at leiekjøring må være ei frivillig ordning, at det fortsatt skal være lov å kjøre på innmark, at grunneiers rettigheter til skogsdrift og vedkjøring ikke skal begrenses, og at det kan opprettes snøscootertraseer rundt om i kommunen. Sistnevnte er blitt foreslått i Melhus før, men Fylkesmannen stanset planene om et løypenett. Dessuten vil de at det skal kunne arrangeres pensjonistturer.

- Feil retning

- Vi er dypt uenige med det aller meste i lovforslaget. Det er betenkelig at all myndighet skal overlates til fylkesmannen. Hvis dette lovforslaget går gjennom, fratar de oss muligheten til å bestemme selv, sa varaordfører Kristin Gunhildsdøien (H) da formannskapet møttes denne uka.

Politikerne støttet alle den krasse tilbakemeldingen til DN.

- Jeg mener lovforslaget går i helt feil retning. Kommunene burde fått mer bestemmelsesrett i slike saker, sa ordfører Erling Lenvik (Ap).

Hovedtrekkene i lovforslaget fra DN er å stramme inn på alle typer motorisert ferdsel i naturen, samtidig som søknader om kjøring skal behandles av fylkesmannen.