Norges geotekniske institutt (NGI) har oppdaget et 8,5 meter stort hull i Gaula ved Kvål, og dette hullet må repareres for å hindre ras. Marerittet er et stort kvikkleireskred, og NGI anbefaler derfor at hull som ligger i kvikkleiresoner, blir utbedret ved å fylle det opp med masse. Massen må være slik at elva ikke fortsetter å grave ut hullet. Elvebredden er tidligere sikret mot graving, men sikringa ser ifølge NGI ut til å sige ut mot elva på grunn av undergraving. Hullet er 8,5 meter dypt, 140 meter langt og 30-40 meter dypt. Det er i Gaula ved Kåsa på Kvål.

Les mer om saken i tirsdagsavisa!