Marius fikk diagnosen ADHD, Tourettes syndrom og en type aggresjonssyndrom sommeren 2006, like etter at familien flyttet fra Trondheim til Støren. Skolen opprettet da en individuell opplæringsplan (IOP) for Marius. Foreldrene mener denne planen er altfor dårlig.

Godtok ikke opplæringsplanen

- IOP er en lovfestet rett til barn med slike diagnoser. Men det er latterlig å tilby Marius fem timer med assistent per uke. Behovet er minst 20, sier foreldrene, som ikke godtok planen.

Dermed måtte rektor vurdere Marius’ IOP på nytt, men rektor gjorde ikke endringer.

- Kommunens saksbehandler presterer da å bruke nesten to og en halv måned på å oversende saken til fylkesmannen, som er neste klageinstans. I mellomtiden må Marius gå på kraftige medisiner for å fungere i hverdagen. Det har vært et evig kjas og mas siden Marius begynte på Støren barneskole, sier pappa Øien.

Beklager lang saksbehandling

- Jeg har tillit til at alle ansatte ved skolene i Midtre Gauldal gjør jobben sin på en bra måte, sier skolefaglig ansvarlig i Midtre Gauldal, Bodil Brå Alsvik.

Hun understreker at hun ikke kan kommentere denne saken spesielt, men påpeker at rektor ved Støren barneskole har vurdert saken to ganger, og ikke funnet grunn til å endre Marius’ IOP. Saken er nå til behandling til fylkesmannen.

- Det er viktig å huske at i slike saker setter også IOP’en egne mål for eleven. I forhold til disse målene skal det være faglig og pedagogisk forsvarlig ekstraundervisning. Denne vurderes ut fra tilrådning fra fagfolk, i dette tilfellet Barne og Ungdomspsykiatrisk tjeneste, personalets pedagogiske kompetanse og skolens økonomiske rammer. Det er ikke slik at eleven har juridisk rett til et visst antall timer, men eleven skal ha en realistisk mulighet til å nå målene beskrevet i IOP’en, sier Brå Alsvik.

Hun legger til elever som har IOP skal ha like muligheter til å nå målene som de andre elevene har til å nå sine mål.

- Det er altså skolene her i kommunen som setter standarden. Ressursfordelingen skal være likeverdig for alle elevene på skolen i forhold til målene elevene har, sier hun.

- Men hvorfor tok det så lang tid å sende foreldrenes klage til fylkesmannen?

- I brevet, som nå ligger til behandling hos fylkesmannen, beklager vi lang saksbehandlingstid. Det er ikke noe vi har for vane her i Midtre Gauldal.

Les hele saken i papiravisa lørdag 14. april eller pdf-utgaven

MÅ BRUKE STERKE MEDISINER: - Så lenge Marius går på medisin er stemningen god. Men når han må ta pauser for å unngå å bli avhengig er hverdagen annerledes, sier Marius’ pappa, Svein Erik Øien. Han mener Midtre Gauldal kommune gir sønnen altfor dårlig opplæringstilbud.