Før påske skrev vi om den døde elgen som hadde skyllet inn på elvebredden like nord for Gimse bru. Flere hadde trodd at Gaula skulle vokse og bli så stor at den ville ta med seg elgen igjen, men det har ikke skjedd. I stedet er elgen blitt skyllet enda lengre inn på land.

Rovviltkontakt Arnfinn Tanem sier at det er kommet 100 henvendelser om elgen, og både politi og Melhus kommune har fått mange henvendelser. Da Trønderbladet torsdag spurte landbruksforvaltninga om hvem som har ansvaret for den døde elgen, fikk vi til svar at det er grunneierens ansvar å rydde den opp. Det ble også antydet at ansvaret kunne ligge hos renovasjonsselskapet.

Trønderbladet har tatt kontakt med grunneieren, og det er Lena gård som eier valdet der elgen ligger. Grunneieren har vært i kontakt med flere, og hun har fått til svar hos kommunen at det er Melhus kommune og renovasjonsselskapet som skal ta seg av elgen. Et håp kan være at Gaula stiger mye i helga på grunn av mildvær og snøsmelting slik at elgen føres ut i fjorden.

- Elgen er ikke noe pent syn, sier grunneieren.

Les hele saken i papiravisa lørdag 14. april eller pdf-utgaven

IKKE HENTET: Den døde elgen er så langt verken blitt hentet av mennesker eller Gaula.