Med 28 mot fem stemmer vedtok kommunestyret mandag at det ikke kommer på tale å iverksette eiendomsskatt i overskuelig framtid. Det vil si i økonomiplanperioden fram til 2009. Alle partiene samlet seg om Arbeiderpartiets framstøt for å vrake eiendomsskatten. Bortsett fra de fem representantene fra Bygdefolkets liste, som hadde sitt eget forslag til ny økonomiplan der eiendomsskatt på Støren var et av elementene. Til og med rådmann Per Steien ga uttrykk for at han personlig var glad for at det ikke blir noe av eiendomsskatten. Men ordningen med eiendomsskatt for ”verker og bruk”, som Midtre Gauldal kommune har hatt noen år, skal videreføres med en sats på syv promille neste år. Det er en skatt som er begrenset til produksjonsbedrifter i næringslivet og anlegg i energibransjen i hele Midtre Gauldal.

Større overføringer

Redningsplanken for å unngå innføring av eiendomsskatt på Støren var først og fremst regjeringsskiftet, og at den nye rød-grønne regjeringen har sikret kommune-Norge vesentlig større statlige overføringer. For Midtre Gauldals del er det snakk om rundt 5,5 millioner kroner, men det slår også gunstig ut for kommunen endring i beregningsreglene for kommunens utgifter til pensjon. Det ble ingen hard og høyt temperert debatt i kommunestyret om eiendomsskatten, og det kom ikke fram noen nye argumenter eller opplysninger enn det som forlengst er vel kjent for Trønderbladets lesere.

Les mer i torsdagsavisa.