Skjerper: Lensmann Torill Rostad opplyser at politiet, kommunen og Statskog vil samarbeide om skjerpet tilsyn med snøskutertrafikken. Målet er å stanse ulovlig kjøring.