En bil ble tatt i for stor fart av UP på Lundamo natt til søndag. Men bilføreren ville ikke stoppe, og la seg på hjul. Vedkommende kjørte over Valdum bru på Lundamo, hvor bilen også havnet i grøfta. Deretter fulgte sjåføren Gaula mot Hovin. Deretter fortsatte den hasardiøse ferden videre mot Tømmesdalen og Hølonda.

Bilen ble funnet på Gåsbakken søndag. Bilen var da parkert, og en nabo meldte ifra til politiet.

- Det var vannvittig kjøring, sier politiet ved Midtre Gauldal lensmannskontor.

UP ga opp å følge etter bilen etter en stund.

- De syntes vel at det ikke lenger var forsvarlig å følge etter. Det kan være farlig hvis det kommer andre trafikanter mot. Man må vurdere hvor lenge man skal henge på, sier politiet i Midtre Gauldal.

Bileieren fra Rennebu meldte bilen stjålet mandag.