Skavern (H) meiner at Reidar Almås ikke viser respekt for kommunestyrets vedtak:

- En hver har rett til å uttale seg om saker, men det er viktig å huske at dette er ei bestilling som kommunestyret har bedt om. Når han uttaler seg slik han gjør så må han kjenne til at dette er en rapport som kommunestyret har bestilt og lagt føringene for. Det virker som han ikke aksepterer kommunestyrets vedtak og føringer og det meiner jeg er udemokratisk av en mann som er så opptatt av lokaldemokratiet, sier Skavern og legger til:

- Etter det jeg kan dømme så er dette en god og solid rapport.

SOLID RAPPORT: Odd Skavern (H) mener rapporten som Midtre Gauldal kommune har fått er solid.