Onsdag skal Arne Øyvind Bolstad møte i Sør-Trøndelag tingrett, og da håper han å få stoppet konkursbegjæringa fra Skatt Midt-Norge. Han skylder 260.000 kroner i moms, men har fått til en nedbetalingsordning for skatten som han skylder.

Møbelbutikken ble drevet av Tore Einum i 35 år, og for fem år siden kjøpte Bolstad forretninga. Einum eier ti prosent av aksjene, mens Arne Øyvind Bolstad og kona eier resten.

- Jeg har det vondt, og dette går utover nattesøvnen. Jeg har jobbet i møbelbransjen siden 1968, og er ikke særlig bekvem med situasjonen, sier Bolstad.

Han håper å kunne drive videre uansett hva som skjer på onsdag. Regnskapene for perioden 2001 og ut 2006 viser et tap i omsetning på nesten tre millioner kroner. Bolstad sier at årsaken er omlegging av E39 slik at kundene måtte bruke en smal lokalvei for å komme til butikken. Til forretninga er det knyttet til to andre ansatte, og Bolstad har vært opptatt av å ha dem i arbeid fordi de er eneforsørgere. Lønnskostnadene har steget jevnt og trutt, mens inntektene ble kraftig redusert.

Butikken er ikke stengt, og Bolstad sier at drifta er som vanlig. Om han går konkurs på onsdag, håper han å komme i gang igjen.