- Skole er veldig viktig for lokalsamfunnet, og jeg tror ikke flertallet av politikerne i Midtre Gauldal ville ha lagt ned skolene om de hadde hatt bedre råd. Men tiden leger alle sår, sier professor Reidar Almås ved Norsk senter for bygdeforskning.

Reidar Almås er fra Hølonda, og opplevde selv at skolen han gikk på, ble lagt ned. Jåren skole ble lagt ned etter at han gikk ut av den, og erfaringa hans var at tiden leger alle sår. Noe han vil tro også skjer i Midtre Gauldal som har vært gjennom en opprivende skoledebatt. Samtidig minner han om at skolen ikke bare berører skoleelevene, men hele samfunnet.

- Det jeg tror er viktig, er å lege de sår som er skapt. Midtre Gauldal har hatt grendastrid før, og det er ikke lett. Jeg tror situasjonen er veldig utfordrende for ordføreren. Han har gått hardt ut mot sentralisering før, og det er først og fremst han som må gjøre noe nå, sier Almås.

Almås tror at flertallet av politikerne egentlig ikke ville legge ned skolene, men at de så seg nødt til det av økonomiske årsaker. Kommunene bestemmer selv hva de tildelte pengene går til.

- Jeg tror rammene til kommunesektoren kunne ha vært rausere. De er blitt bedre med den rødgrønne regjeringa. Men jeg vil advare mot å ta for store investeringer innen skole. Mindre skoler forløfter seg, og sliter med store lån i lang tid framover. Jeg vil mane til forsiktighet. Det er noe som heter rehabilitering, og det er det vi også gjør med huset vårt når vi har mindre råd, sier Almås.

Les også: Knapt flertall for sentralisering og - Ap og ordføreren har lurt velgerne