Forbereder seg på E6-tunnel

Støren sentrum mister E6 dersom den nye europavegen legges under Mannfjellet, til venstre på bildet. Det er trangt mellom Gaula og Liøya, der det ligger skole, barnehage og industriområde. De sørlige delen av tunnelløpet vil komme ut utenfor venstre billedkant. Foto: John Lerli