Nytt E6-forslag går tvers gjennom gården og flere bolighus

foto