Smitteutbrudd i barnehage

Løvset barnehage. Foto: Gunn Heidi Nakrem