Skal få flere til å ta valg for framtidas arbeidsmarked