21 bedrifter søkte om 8,3 millioner, 18 fikk ja og må dele 1,55 millioner

foto