Emilie fikk laks på kroken, og så stor var den

foto