Kari (25) og de andre lasskjørerne kom til folkehav på Røros

foto