Selger stort gårdsbruk: − Mange har tatt kontakt

foto