Seks personer evakuert etter brann: - Huset er ubeboelig