Prøve fra kvinnelig sjåfør ga utslag på flere rusmidler