Idrettsanlegg i Melhus har fått over 60 millioner i offentlige tilskudd