Strekningen Soknedal – Berkåk er mest aktuell som bomsone for å finansiere E6-bygging.

Det mener leserne som har svart på "Si din mening" på tronderbladet.no. Vi stilte spørsmålet: Hvilke strekninger bør bombelastes? Ikke overraskende svarer de aller fleste, det vil rundt 70 prosent, at de ikke vil ha bom på E6.

Men de resterende 30 prosent i undersøkelsen har vurdert ulike bomstrekninger, og mest aksept er det for å ha bom mellom Soknedal og Berkåk. Vel 12 prosent går inn for det, mens godt og vel sju prosent vil ha bom mellom Støren og Berkåk.

Vel fire prosent vil ha bom både mellom Kvål og Støren og Soknedal og Berkåk. Nesten like mange vil ha bom mellom Kvål og Støren. 463 personer har deltatt i spørreundersøkelsen.

Hvilke strekninger bør bombelastes?

Nei, jeg vil ikke ha bom: 69,8 %

Soknedal – Berkåk: 12,3 %

Støren – Berkåk: 7,3 %

Kvål - Støren og Soknedal – Berkåk: 4,3 %

Kvål – Støren: 3,9 %

Andre strekninger enn de som er nevnt her: 2,4 %

E6 I SOKNEDAL: E6 mellom Soknedal og Berkåk er mest aktuell som bomstrekning, mener leserne som har svart på spørreundersøkelsen på tronderbladet.no. Arkivfoto: Gunn Heidi Nakrem