Reisende over 66 år er mindre bekymret for både ulykke, vold, sykdom og naturkatastrofer når de skal på tur enn yngre utenlandsreisende. De eldste er imidlertid sammen, med den yngste delen av befolkningen, mest bekymret for ran. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norfakta i forbindelse med lanseringen av Norsk Luftambulanses reisemedisinske tjenester.

Undersøkelsen viser at folk flest er lite bekymret for uforutsette negative hendelser på sine utenlandsreiser. 7 % av kvinnene svarer at de er i ganske eller meget stor grad er bekymret for at sykdom eller ulykke skal finne sted i motsetning til herrenes andel på 4%.

Grad av bekymring har en sammenheng med reiseerfaring. De som reiser ofte og oppgir seks eller flere utenlandsreiser i året er svarer i større grad at de i liten grad er bekymret enn hos gruppen som har en eller to utenlandsreiser i året.

Undersøkelsen avdekker at 6% av landets utenlandsreisende har opplevd ulykke, 4% vold, 20 % sykdom, 2 % en naturkatastrofe, 11% ran og 68 % ingen av delene.

Kilde: Norsk Luftambulanse