Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottok 5.823 nye saker i 2017, 3,5 prosent flere enn i 2016. Samtidig betalte NPE ut 979 millioner kroner i erstatninger.

– 2017 har vært et år som ligner mye på foregående år, uten store økninger eller nedganger i verken mottatte saker eller utbetalinger, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad.

I begynnelsen av 2017 så det ut til at NPE ville ta imot rekordmange saker. Antallet mottatte saker flatet ut utover året, slik at det totalt gjennom hele året ble en mindre økning, forteller Jørstad.

Totalt mottok NPE 5.823 nye saker, en økning på 3,5 prosent fra 2016 til 2017. Dette er imidlertid det høyeste antallet nye saker NPE har mottatt i løpet av ett år.

I 2017 fikk NPE inn 420 klagesaker i Helse Midt-Norge. 140 fikk medhold og 280 fikk avslag på sin klage. Totalt 88.919.092 kroner ble utbetalt.

Se interaktiv grafikk øverst i artikkelen.