Røsslyngen står i full flor i fjellet akkurat nå. Det lukter honning, og de flotte blomstene er en fryd for øyet.

Røsslyngblomstringa varierer fra år til år, og i sommer er den ekstra kraftig. Det bekrefter Gunnar Konradsen, som er leder i Trøndelag Birøkterlag. Røsslyngen er nemlig svært attraktiv for birøkterne, og de flytter alltid til steder med mye røsslyng. Der står kubene fra slutten av juli og ut august, gjerne på kysten av Trøndelag eller til fjellstrøk i Hedmark.

– Vi ser ekstra kraftig blomstring i hele Midt-Norge i år. Mye blomster trenger ikke å bety mye nektar, men der det lukter honning vet vi det er attraktivt for biene, sier Konradsen.

God blomstring følger ikke spesielle sykluser fra år til år, men Konradsen sier det har sammenheng med vær og fuktighetsforhold, særlig om våren. For å finne røsslyng med mye nektar leter birøkterne særlig etter steder med sur jord.

Vinteren 2013/14 forsvant mye av røsslyngen på Hitra og Fosen på grunn av uttørking. Gunnar Konradsen tror det vil ta 7-10 år før den kommer tilbake for fullt, og det er nesten ingen birøktere som legger lyngtrekket dit lenger.

Også i Gauldalen ble det stor skade på lyngen denne vinteren.

For 40 år siden ble røsslyng kåret til Norges nasjonalblomst av Nitimens lyttere, ved siden av arten bergfrue.

Les Trønderbladet: Her har det ikke gått folk på 60 år.