Moderne søppelkonteinere tas snart i bruk utenfor Thoragården i Melhus sentrum. Disse er gravd ned i jorda, og en spesiell søppelbil er designet for å tømme søpla ut av de skjulte avfallsbeholderne. Hvordan dette foregår, kan du se i filmen over, eller klikke her: Namdal Ressurs.

Over konteinerne er det diskrete innkastenheter, som åpnes ved hjelp elektroniske nøkkelbrikker, som beboerne i gården får utdelt. Med dette slipper de den tradisjonelle løsningen med konteinere bak bygget, og det tror daglig leder i Envina, Erik Fenstad, er en stor fordel.

- Det hadde blitt en søppelplass. Denne løsningen er estetisk, det gir mindre lukt, den har enkel betjening, og det trengs bare én mann i søppelbilen ved henting, forteller han.

Foreløpig er konteinerløsningen så eksklusiv at Envina ikke har egen bil som kan hente søpla fra de nye konteinerne. Den blir derfor håndtert av et renovasjonsselskap fra nabofylket.

- Den blir hentet av Innherred Renovasjon. De kjører uansett søpla si til forbrenningsanlegget på Heimdal, og da svinger de bare innom og henter søpla herfra med det samme, forteller Fenstad.

Denne spesialbilen koster mange millioner kroner, og flere bygg og boligområder må velge den nedgravde konteinerløsningen, før Envina kan ta seg råd til å investere i en egen.

- Vi forsøker å påvirke, så nye boligfelt og boligkomplekser velger denne konteinertypen, uttaler Envina-sjefen.

I tillegg til at det er enkelt og pent å se på, så har den moderne avfallsbeholderen også flere kvaliteter.

- Det er et godt alternativ til brannfarlige søppeldunker som står inntil eller nært veggen, for eksempel i barnehager og lignende, reklamerer Fenstad.