Bli med i helikopter over Kvennabakkan skianlegg.

Les Trønderbladet: Mildere i vinterferien