Lover at eiendomsskatten ikke øker og at det kan bli bygd kulturhus i Melhus

foto