24-årig politiker: Vil sikre flere ungdommer sommerjobb