Danske Ivan Jensen, som har et sommerhus på Hovin, har nå sammen med en gjeng venner sett seg lei av at laksen bare svømmer kjapt forbi deres fiskeplass i Gaula. De mener grunnen er at elva nå er utrolig forurenset, og peker på at renseanlegget på Hovin nå har satt et rør mye lenger ut i elva enn hvor det lå tidligere. Tidligere lå røret helt inne ved elvebredden, mens det nå er plassert lenger ut i elva.

–Det er klart at når røret blir lagt så mye lenger ut i elva, strømmer det som blir sluppet mye raskere og sprer seg over et mye større området. Dermed blir forurensingen stor, og skadene desto større enn tidligere, sier Finn Waldemarsen, som bor på samme gård som sommerhuset til Jensen ligger.

Fisket her i 30 år

Videre legger gjengen vekt på at de har drevet fiske her i over 30 år. De siste to-tre årene har fangsten minket betraktelig, og de ser laksen bare svømme raskt gjennom det strøket der han tidligere brukte å ligge lenge.

–I det området her har det alltid blitt tatt veldig mye laks. Vi har i alle år hatt veldig gode fangstresultater, men nå de siste årene har vi omtrent ikke tatt noe, sukker Jensen.

–Jeg er helt sikker på at den stadig mer forurensede elva har skylda for nedgangen, og jeg kan ikke forstå at det skal være lov å forurense andres eiendom på en slik måte, fortsetter han.

Dokumentert sterk forurensing

Jensen har sendt vannprøver inn til Tine, som har dokumentert at vannet er sterkt forurenset. Denne dokumentasjonen ble gjort i 2015, og han har nylig sendt inn en ny vannprøve for å få dokumentasjon på vannet også i dag.

–I 2015 fikk vi svar fra Tine at elva var sterkt forurenset. Jeg er helt sikker på at vi får samme svar nå også, eventuelt bare at det er andre stoffer som gjør den så forurenset, for akkurat det punktet vet jeg ikke noe om, sier han.

Fredet område

En annen ting Jensen stusser på er om det kan være lov med forurensing på et område som er fredet. Området rundt stedet hvor de pleier å fiske, er nemlig fredet og skal dermed ikke endres for mye av mennesker.

–Det som er litt rart, er at området her jo er fredet. Dette bør vel også være en grunn til å spørre seg om man ikke kan finne andre løsninger enn å slippe ut alt i elva, mener han.

Sprer seg til andre deler av elva

Dansken legger også vekt på at en forurensing her oppe (området ligger litt lenger opp enn Gaulfossen), vil skape trøbbel også lenger nedover i elva. Strømmen vil dra med seg utslippet, slik at elva vil bli forurenset langt nedover, og dermed ødelegge fiske andre steder i elva i tillegg. Han mener at slik forurensing over lang tid og i store mengder, kan ødelegge mye av den flotte laksebestanden i Gaula, som i dag er en av Norges beste lakseelver.

Kommunen avventer

På grunn av ferieavikling og mangel på personer som jobber innen området, avventer Melhus kommune å svare på spørsmål i saken.

FORURENSET: Jensen peker på at for bare noen år siden var disse steinene fulle av gress. I dag er alt dette borte, eller har råtnet. Foto: Mats Eid Bjørset