Sigur går i Støren barnehage, og på fredag var det høytidelig avduking av tegningen til den unge kunstneren.

Envinas miljøkonkurranse arrangeres hver vår, og det er nytt tema relatert til avfallshåndtering og miljø hver gang. I år ble barna i de tre eierkommunenes barnehager invitert til å sende inn tegninger, som skal pryde renovasjonsselskapets tre nye biler.

Bilen som skal dekoreres og brukes i Midtre Gauldal er ikke innkjøpt ennå, men barna fikk sett en av de andre bilene til Envina. Barnehagen fikk en premiesjekk, og fungerende ordfører Bjørn Enge avduket kunstverket sammen med kunstneren.

Bilen skal kjøpes inn og tas i bruk i desember, og da vil Sigurs flotte bilde bli godt synlig langs veien, når Envina kjører rundt og henter husholdningsavfall i Midtre Gauldal.

Melhus har allerede fått sin kunst-bil, og etter hvert skal også Klæbu få en tilsvarende.

Barna i Støren barnehage fikk se på og sitte inni en av Envinas renovasjonsbiler. Foto: Envina IKS
Det blir et kjempeflott bilde som skal pynte opp siden på den nye renovasjonsbilen, som Envina tar i bruk i Midtre Gauldal i vinter. Foto: Envina IKS
Fungerende ordfører Bjørn Enge var med på avdukingen, og overrakte Støren barnehage en gavesjekk.Foto: Envina IKS