- Det som er vanskelig for kommunen, er å forholde seg til informasjon fra Folkehelseinstituttet. Det står i grell kontrast at de anbefaler hele befolkninga å vaksinere seg, og så kan vi ikke tilby vaksinen, sier rådmann Roy Jevard.

Melhus kommune har fått 1000 vaksinasjonsdoser, og må utsette den planlagte massevaksinasjonen i neste uke fordi det ikke er kommet nok doser til å vaksinere alle de nesten 15.000 innbyggerne. Nå ser det ut til at det tidligst i midten av november kan bli massevaksinasjon i Melhus.

Samtidig gikk Folkehelseinstituttet i forrige uke ut med råd om at alle vaksinerer seg, og folk begynte derfor å oppsøke helsestasjon og legesenter for å få vaksiner. Der vaksineres bare folk i risikogrupper.

- Dette vitner om at Folkehelseinstituttet har lite kunnskap om hvordan kommunene fungerer, sier rådmannen oppgitt.

Melhus kommune har beredskapsgruppe, og de prøver etter beste evne å organisere vaksinering. Folkehelseinstituttet ga beskjed om at 20. oktober var siste frist for å annonsere når vaksina skulle settes.

- Vi kunne ikke annonsere når vi ikke hadde fått noen vaksine, sier virksomhetsleder Inger Marie Aarstad.

Beredskapsgruppa møtes jevnlig, og har bestemt at massevaksinering i Melhus starter når gruppa er sikker på at nok doser er kommet. Rådmannen sier at alle husstandene vil få konkret informasjon om hvor folk kan møte opp. Ellers anbefaler han folk å følge med på kommunens nettside der det legges ut informasjon om hva beredskapsgruppa anbefaler.

Rådmannen ber om at de som ikke er i risikogruppa, ikke møter opp i hopetall på legesenter nå fordi de kan fortrenge dem som er i risikogruppa og som skal få vaksinen nå.

- Det er viktig at vi som er såkalt friske, venter til at kommunen får nok doser til å gjennomføre en større vaksinasjonsrunde, sier rådmannen.

Både rådmannen og virksomhetsleder Inger Marie Aarstad tok vaksinen på mandag fordi de er betegnet som nøkkelpersonell. Verken ordfører eller varaordfører har fått tilbud nå.

- Det er ikke mest dramatisk om vi blir syke, sier varaordfører Hallgeir Solberg.