Paula Forodden fra Singsås misliker sterkt at hun må sende sensitiv personinformasjon i tydelig merkede konvolutter for å få dekket sine utgifter ved pasientreiser.

– En trenger ikke være hacker for å få tak i sensitiv informasjon når ordningen er som dette, mener Paula Forodden.

– Ikke imponert

I høst overtok helseforetakene i Norge pasientreiseoppgavene fra Nav. For pasientene innebærer det at en ikke lenger skal oppsøke Nav for å få betalt tilbake reiseutgifter.

– Plutselig kom det et nytt skjema som skulle fylles ut. Her skal en skrive inn både fødselsnummer, personnummer, kontonummer og hvilken avdeling på sykehuset en har vært på. Skjemaet skal så sendes til Skien i en konvolutt som tydelig er merket Helseforetakenes senter for Pasientreiser. Jeg er ikke spesielt imponert, sier Forodden.

Opplysningene sendes så elektronisk fra Skien til Orkdal, og så tilbake til Skien der pengene blir utbetalt fra. Paula Forodden er redd personlige opplysninger skal komme på avveie.

– I dagens verden skal en være forsiktig med å gi opp slike opplysninger. Jeg hadde følt meg mer trygg om jeg kunne levert skjemaet til det lokale Nav-kontoret, mener hun.

I POSTKASSA: Konvolutten som skjemaene skal sendes i er lett gjenkjennelig, og Paula Forodden mener at det kan være farlig når folk med skumle hensikter vet hvilke opplysninger som befinner seg inni konvolutten.
KRITISK: Paula Forodden mener de nye skjemaene for å få dekket reiseutgifter ved pasientreiser er tungvinte. Hun er også kritisk til sikkerheten rundt innsendingen av skjemaene.