Den 1700 meter lange veistubben som blir en ny og forbedret del av riksvei 30 gjennom Singsås, ble påbegynt i starten av 2007.

Onsdag skal siste støpeetappe på brua gjøres unna. Totalt skal det gjøres ti støpeetapper. Den niende ble lagt forrige fredag.

- Etter det gjenstår påkobling mellom nyveien og gammelriksveien. Og så må veien ligge og herdes i 28 døgn før det kan kjøres på den, sier Per Arne Enge fra Statens Vegvesen.

Han er prosjektleder for nyveien i Singsås.

Han karakteriserer jobben som står igjen etter onsdag som småtteri.

Etter planen skulle veien åpnes i sommer, men det ble utsatt.

- Grunnen til det var stålleveransene. Det kom for sent, sier Enge.

Veien ble påbegynt da det var høykonjunktur.

- Det var omtrent umulig å få tak i stål på den tida, sier Enge.

Bortsett fra det har ikke arbeidet blitt hindret eller forsinket av noen store vansker eller utfordringer, ifølge prosjektlederen.

Brua som bygges er 220 meter.