I sommer koblet Norsk Kylling seg på det kommunale kloakknettet fordi buffertanken på deres eget renseanlegg var full. Dette er ikke en gyldig årsak til å koble seg på nettet.

Kommunen sendte i juli et brev hvor de påpeker at dette nødoverløpet ble gitt som en ekstra sikkerhet for å hindre at prosessvann går ut i Gaula. Dersom Norsk Kylling har vedlikehold eller reparasjoner på eget renseanlegg, kan de koble seg på det kommunale.

Påkoblingen i sommer mottar mild kritikk fra Midtre Gauldal kommune. Dette falt ikke under det ordningen var ment som: en ekstra sikkerhet.

Kommunen ba da Norsk Kylling om å avpasse produksjonen slik at dette ikke skjer igjen. De foreslår å kjøre renseanlegget på kvelds- og nattestid for å unngå dette.

Til sammen har Norsk Kylling ført minst 3 350 kubikkmeter inn på det kommunale kloakknettet, fra 1. januar til 30. september.

- Ikke krisesak

3. oktober sendte kommunen regning til Norsk Kylling for nettopp bruken av det kommunale kloakknettet fra januar ut september. Det ble en regning på 53 731 kroner.

- Dette er ikke en krisesak. Det er bare bra at vi kan gjøre det på denne måten, sier Stein Roar Strand som er enhetsleder i avdelinga for Eiendom og kommunalteknikk i kommunen.

Norsk Kylling ville ikke kommentere saken.