To lokale 15-åringer har nå erkjent forsøket på brannstifting i Klæbuhallen 28. november. I tilegg har guttene under avhør, særlig den ene av dem, erkjent et større antall skadeverkssaker som har vært anmeldt til politiet de siste 14 dagene – tre ukene.

Eggkasting

Ved lensmannskontoret sies det at sjøl om mange av disse skadeverkene hver for seg synes små og tilsynelatende ubetydelige, blir summen av det hele på ingen måte så ubetydelig. For de som har vært utsatt for hærverk, i form av skadeverk på omsorgsboliger, påtenning av dørmatte, eller har vært rammet av eggkasting og bruk av kniv på privat eller offentlig eiendom, kan disse sakene være ille nok.

- Meld fra

Ved lensmannskontoret ser de ikke bort fra at det kan være en betydelig underrapportering når det gjelder mindre skadeverk, slik at antall saker i Klæbu den senere tid kan være flere enn det politiet i dag har oversikt over. Derfor bes folk som har hatt dårlige erfaringer med den slags i det siste om å melde fra.