- Noe annet ville vært dumt. I motsatt fall ville rangskapen min kostet meg dyrt, konstaterer Melhuus. Det handler med andre ord om penger, når Jens Melhuus nå kaster inn håndkledet og har lagt det vel 40 mål store Melhusjordet ut for salg. - Egentlig betyr penger lite for meg i denne sammenhengen. Jeg vil aller helst fortsette å bruke de 40 måla i landbrukssammenheng. Men slik det hele utvikler seg, innser jeg at om et års tid ville dette arealet gå fløyten uansett. Derfor føler jeg meg tvunget til sjøl å ta affære, noe jeg allerede har gjort, forteller han og fortsetter: - Flere interessenter lukter nå på arealet. Det offentlige ranet meg i forbindelse med E6-utbygginga. De skal ikke få rane meg en gang til, derfor slår jeg til nå. Normalt ville jeg ventet til ekspropriasjonsvarselet kom. Det ville utvilsomt kommet, men tidligst til sommeren etter at reguleringsprosessen var avsluttet. Da ville det blitt tvangssalg i enda større grad enn nå.

Skattereform

Fra nyttåret kommer den nye skattereformen som innebærer at om Melhuus venter med å selge til neste år, vil tapet bli enormt. - Rangskapen min ville da kostet alt for mye. Sjøl om jeg i utgangspunktet ikke ser etter pengene, forvalter jeg verdier for framtida, og jeg vet ikke hvordan de framtidige brukerne av gården ville sett på meg om jeg hadde handlet etter hjertet heller enn å ta viktige økonomiske hensyn, sier han. Gårdbrukeren er forberedt på støy når han nå etter å ha vært uvillig så lenge, legger Melhusjordet ut for salg. - Jeg kommer også til å forholde meg til én kjøper som er villig til å ta hele arealet, noe annet er uaktuelt, påpeker han. Melhus Bil ønsker han ikke å diskutere, men mener sjøl han har holdt en åpen linje både dit og til kommunen hele vegen.

Dialog med kommunen

Melhusjordet er blitt et problem for Jens Melhuus. - Det er imidlertid blitt et prinsipp for meg dette å holde meg hard, å ikke selge en kvadratmeter dyrkamark frivillig. Det er et prinsipp jeg akter å holde fast med også i framtida. Når det gjelder Melhusjordet og jordvernet, tapte i realiteten jordvernet Melhusjordet allerede i 2002. Da ble arealet regulert til utbyggingsformål. Siden har kampen stått om hvilken bruk og tidspunktet, mener Jens. Jordvernere som kommer på banen nå har latt toget gå fra seg, slik han ser det. I 2002 derimot kunne han gjerne ha hatt flere med seg på barrikaden, tilføyer han. Når han nå bøyer av og legger ut jordet for salg, betyr også det at han sjøl tar regien. Men det som skjer nå, skjer for så vidt i samarbeid med Melhus kommune, som han har en god dialog med. Han antar at forslag til ny reguleringsplan kommer en av de nærmeste dagene. Han tar forbehold om reguleringsplanas ordlyd.

Les mer i torsdagsavisa.

Under tvang: Det er i nær dialog med Melhus kommune Jens Melhuus motvillig legger ut Melhusjordet for salg. Kjøpere har han flere av, og trolig blir det hele avgjort før årsskiftet.