Strømkunder som ikke leser av målerne sine jevnlig kan måtte betale dyrt for sin strøm. Strømselskapene sier likevel at de er åpne for dialog.

- Dersom vi ser at det blir ekstreme utslag for de som ikke leser av jevnlig, tar vi kontakt med kundene for å finne en løsning. Vi kjenner kundene våre godt, og er ikke større enn at vi har mulighet til det, sier daglig leder i Gauldal Energi, John Reese.

- Kan slå ut begge veier

NRK rapporterte nylig om at strømselskaper tar for mye betalt av de kundene som ikke leser av strømmåleren sin jevnlig. Det er nemlig vanlig at all forbruk over det stipulerte blir avregnet til prisen da avlesningen blir gjort, og ikke når strømmen ble brukt. Skjer avlesningen i dyre strømmåneder på vinteren, kan overraskelsen bli stor når regningen kommer i postkassen.

- Vi har ikke mulighet til å se når forbruket skjedde, og må derfor gå ut fra avregningstidspunktet. Det kan slå ut begge veier, avhengig av når avlesningen skjer. Hvis prisen er lav når en skal gjøre opp for seg, kan en tjene på det, sier John Reese.

Han sier det er sjelden at slike problemstillinger dukker opp, men at det kan skje i forbindelse med at folk endrer strømforbruket sitt.

Retter opp i klager

TrønderEnergi var blant selskapene som ble sjekket av NRK, og det ble konkludert med at strømselskapet fakturerer feil. Ifølge NRK mener Elklagenemnda at man skal betale det strømmen faktisk kostet i perioden man brukte den.

Lars Kirkholt som er avdelingsleder for målingsavlesning og avregning i TrønderEnergi, sier at de ikke har mulighet til å gjøre noe annet enn å fakturere kundene ut fra avlesningstidspunktet.

- Vi kan ikke se oss tilbake. Med 3500 kunder hvert kvartal ville det blitt et enormt arbeid, sier Kirkholt.

Han innrømmer likevel at ordningen kan slå ut uheldig for enkelte.

- Men hvis kunden ringer oss og klager, kan vi rette opp i dette, sier avdelingslederen.

At ordningen likevel kan være gunstig dersom en leser av måleren i en periode der strømprisen er lav, er også et poeng Kirkholt ser.

- Det er sikkert noen som spekulerer i det også, smiler han.

Vil ha automatisk avlesning

Både Lars Kirkholt i TrønderEnergi og John Reese i Gauldal Energi oppfordrer kundene sine til å lese av målerne jevnlig for å få fakturert det reelle forbruket. I Melhus er likevel ikke dette noe stort problem ettersom de aller fleste kundene til TrønderEnergi har automatisk avlesning. Lars Kirkholt tror en slik automatisk ordning er den eneste måten å få riktig faktura til alle kundene.

- Men jeg tror det kan ta lang tid før alle har den muligheten, sier han.

Rundt 20 prosent av kundene til Gauldal Energi har automatisk avlesning, og John Reese sier en må vente til myndighetene finner en løsning før dette blir en realitet for alle strømkunder.

- FINNER LØSNINGER: For strømkundene som sjelden leser av måleren sin blir forbruket avregnet til når avlesningen blir gjort, ikke når strømmen ble brukt. Hos Gauldal Energi kontakter de kundene sine hvis de ser at det oppstår store utslag.