Alf Albrigtsen har meldt seg ut av Skaun Arbeiderparti på grunn av den interne konflikten som oppstod etter kommunevalget.

- Jeg fant ut at dette kan jeg ikke leve med. Bygde- og personstriden er totalt ødeleggende for partiet, sier Albrigtsen fra Buvika.

65-åringen som kom til bygda i 1977, omtaler seg som "en god sosialdemokrat" som vokste opp i trange kår i Nord-Troms. Han har alltid stemt Ap ved samtlige valg, men nå er det altså slutt når det gjelder kommunevalg i Skaun.

Politikken uviktig

- Jeg vil alltid stemme Ap ved fylkes- og stortingsvalg. Men etter en grundig vurdering har jeg valgt å melde meg ut av Skaun Ap. Grunnen er den senere års utvikling i partiet generelt, og spesielt prosessen etter siste valg, forklarer regiondirektøren i Fiskedirektoratet, region Trøndelag.

- I Skaun Ap virker det som om grendemotsetninger og personmotsetninger går foran politikken. Dette ønsker jeg ikke å være en del av. Det partileder Per Inge Engan uttalte i Trønderbladet sist lørdag, om at dette ikke er grendastrid og personstrid, tyder på at han er både "blind og døv", og ikke tar inn over seg de reelle problemene. Det er en kjent sak at det er en strid i partiet, og det bør styret i Skaun Ap vedkjenne seg, fastslår Albrigtsen.

Fylkespolitiker

Buvikingen mener at Ap ville hatt mye mer igjen ved å inngå et teknisk samarbeid med Buviklista.

- En dialog der ville ført til at bygdelista ville fått redusert sin makt over tid. Konstellasjonen med blant annet Frp og Sp, er en mye dårligere løsning enn noen gang før for Skaun kommune. Dette vil trolig gjenspeile seg i økonomispørsmål. Og samhandlinga mellom grendene i kommunen vil i hvert fall ikke bedre seg, konstaterer han.

- Hva skal du stemme ved kommunevalg heretter?

- Det vet jeg ikke ennå. Men det er god tid til å bestemme seg før 2011, svarer han.

UT AV SKAUN AP: Alf Albrigtsen har meldt seg ut av Skaun Ap. 65-åringen mener striden internt i partiet er totalt ødeleggende.