Flytting av veimarkering skapte farlige situasjoner