Stor bekymring for sikkerheten: - Vi tar rett og slett ikke sjansen på å kjøre over brua