- Arbeides ikke systematisk med brannsikkerhet ved Støren barneskole

Enhetsleder Steinar Reinkind understreker at Støren barneskole er brannsikker. Foto: Simen Meisdal