Må bygge nytt togspor, plattform, bru og kulvert

foto