Valget er i gang - folk stemmer på Støren

Elin Dybdalsbakk med Kristine Horgøien på armen, er i ferd med å putte stemmesteddelen i valgurna. Ved valgurna står Jan Gunnar Torgersen. Foto: Gunn Heidi Nakrem