Lagmannsretten forkaster anken i Bjørg-saken

foto