Har sendt ut farevarsel: – Ikke svøm eller bade

foto